Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Haringcarspel

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens

HARINGCARSPEL

Provincie : Noord Holland

Verleend op : 19 februari 2003.

Oorsprong/verklaring

Het wapen is aangenomen door Paul Christiaan Fuchs, (overleden 24 dec. 1795)  lid van vroedschap van Haarlem, die de heerlijkheid in 1783 op een veiling gekocht had. In  I en III staan op een groen veld, drie haringen met een druppel onder kop (zoals zo vaak bij haringen). Zonder twijfel is dit een verwijzing naar de naam. In II en IV is op zwart een gouden jachthoorn afgebeeld. Dit zal verwijzen naar de dorpen Dirkshorn (waar ook een tweede kerk stond) en Tuitjenhorn.
Fuchs noemde zich nl. heer van Haringcarspel, Dirkshoorn en Tuitjenhoorn (dat laatste ten onrechte want de verlijbrief noemt alleen Haringcarspel). Als hartschild een gouden schild met rode keper. Dit zal verwijzen naar het Huis Egmond, dat lange tijd deze heerlijkheid heeft bezeten en dat rode en gouden kepers in zijn schild voerde . De orgelkast van Harenkarspel, die in het Rijksmuseum te zien is bij de ingang, geeft ook dit hartschild weer en dat zal Fuchs wel eens gezien hebben, toen het orgel nog in de middeleeuwse kerk stond. De vroedschapsglazen van Haarlem geven dit  complexe wapen weer als hartschild, op zijn sprekende familiewapen (een vos).

Toen in 1815 de gemeente Harenkarspel een wapen moest opgeven waren kennelijk de kleuren niet meer bekend, wellicht had men alleen een lakafdruk. Zodoende werden de Nassause kleuren blauw en goud gekozen door de Hoge Raad van Adel, die dit recept steevast toepaste. De traan onder de bek werd een penning, want kennelijk had met dit niet begrepen en gezien.


Literatuur : Informatie van P.H.M. Keesom

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Haringcarspel"

This page has been accessed 1,444 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 12:04. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…