Halderberge

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HALDERBERGE

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen  : 1997 Hoeven, Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch

I : 8 september 1997
" Doorsneden : I in zilver een burcht van keel, staande op de doorsnijdingslijn, tussen twee geplant ebomen van sinopel; II in sinopel drie eenden van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Halderberge

Oorsprong/verklaring

De totstandkoming van dit wapen is zeer moeizaam verlopen. In eerste instantie stelde de Hoge Raad van Adel voor om een burcht op een heuvel op te nemen, vergezeld van drie maliën. De burcht is afkomstig uit het oude wapen van Hoeven, de berg zou sprekend zijn voor de nieuwe gemeentenaam. De drie maliën zouden de drie opgeheven gemeenten symboliseren. De malie was afkomstig uit het wapen van het markiezaat van Bergen op Zoom en kwam ook voor in het wapen van Oudenbosch.

De gemeente daarentegen, wilde een gevierendeeld wapen, met in ieder kwartieer een (deel van een) van de oude gemeentewapens. Dit leidde tot een serie gecompliceerde ontwerpen, die echter noch door de gemeente, noch door de Hoge Raad van Adel werden geaccepteerd.

Het huidige wapen is min of meer een compromis. De burcht uit het wapen van Hoeven en de bomen van Oudenbosch zijn opgenomen in de bovenste helft, de vogels zijn afkomstig van het wapen van Oud- en Nieuw Gastel.


Literatuur : Van Ham, 1998

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.