Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Haagsche Beemden

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE HAAGSCHE BEEMDEN

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1986 De Markgronden (1995 Mark en Weerijs)
Toevoegingen  : 1942 10 waterschappen

I : 3 augustus 1968
"Doorsneden : I gedeeld, a doorsneden en vervolgens gegeerd van tien stukken keel en zilver, b in goud vier molenwieken van sabel, geplaatst in de vorm van een schuin kruis; II in zilver een uitgerukte lindeboom van sinopel, ter weerszijden vergezeld van een omgewende vliegende kraai van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Oorsprong/verklaring

De tien velden (geren) in het eerste kwartier herinneren aan de tien kleinere waterschappen die tot het waterschap "De Haagsche Beemden" zijn samengevoegd. De kleuren zijn rood en wit,genomen omdat dat de kleuren vande Baronie van Breda zijn, waarin het waterschap lag.

De molenwieken in het tweede kwartier herinneren aan de historische bemalingsinrichtingen, waarvan er op het moment van verlening nog een windwatermolen restte (bij de Leurse haven).

De lindeboom is afkomstig van het wapen van de gemeente Princenhage en waarvan ook de naam van het waterschap deels is afgeleid.

De twee kraaien symboliseren het in 1963 in gebruik genomen gemaal 'Het Kraaienest", waarvan de naam is overgenomen van een uit rond 1500 daterende polder.


Literatuur : Bontekoe NL(1968)336-337

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Haagsche_Beemden"

This page has been accessed 1,114 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:59. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…