Haagsche Beemden

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE HAAGSCHE BEEMDEN

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1986 De Markgronden (1995 Mark en Weerijs)
Toevoegingen  : 1942 10 waterschappen

I : 3 augustus 1968
"Doorsneden : I gedeeld, a doorsneden en vervolgens gegeerd van tien stukken keel en zilver, b in goud vier molenwieken van sabel, geplaatst in de vorm van een schuin kruis; II in zilver een uitgerukte lindeboom van sinopel, ter weerszijden vergezeld van een omgewende vliegende kraai van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Haagsche Beemden

Oorsprong/verklaring

De tien velden (geren) in het eerste kwartier herinneren aan de tien kleinere waterschappen die tot het waterschap "De Haagsche Beemden" zijn samengevoegd. De kleuren zijn rood en wit,genomen omdat dat de kleuren vande Baronie van Breda zijn, waarin het waterschap lag.

De molenwieken in het tweede kwartier herinneren aan de historische bemalingsinrichtingen, waarvan er op het moment van verlening nog een windwatermolen restte (bij de Leurse haven).

De lindeboom is afkomstig van het wapen van de gemeente Princenhage en waarvan ook de naam van het waterschap deels is afgeleid.

De twee kraaien symboliseren het in 1963 in gebruik genomen gemaal 'Het Kraaienest", waarvan de naam is overgenomen van een uit rond 1500 daterende polder.


Literatuur : Bontekoe NL(1968)336-337Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.