Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Gulpen

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

GULPEN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1999 Gulpen-Wittem
Toevoegingen : 1982 Wijlre (ged)

I : 23 april 1889
"In goud het beeld van den H.Petrus, met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, haar en baard van zilver, met een nimbus om het hoofd en gekleed in eene toga van sabel, in de linkerhand houdende een evangelieboek van goud met keel op snede, en met een sleutel van sabel in de rechterhand, welke laatste rust op een vóór de heilige geplaatst schildje van zilver, beladen met een van goud gekroonden en geklauwden leeuw van keel met dubbelen staart."

II : 20 december 1982
"Gedeeld door de omgekeerde gaffelsnede; rechts in zilver een omgewende dubbelstaartige leeuw van keel, getongd en genageld van goud; links in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel, en in een hartschild van goud een lelie van keel; beneden in zilver 2 schuingekruiste sleutels van sabel; over alles heen een omgekeerde gaffel van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Oorsprong/verklaring

Het eerste wapen stelt de parochieheilige voor met het schild met de leeuw van Valkenburg (landsheren). In het tweede wapen is de heilige weergegeven door de sleutels, de leeuw is gebleven, de gaffel stelt de rivieren voor en het wapen van Wijlre is opgenomen. Van den Bergh noemt een 18e eeuws zegel, waarop een schild met een leeuw, gehouden door St.Pieter, houdende in de rechterhand een sleutel.


Literatuur : vdBergh, 1878

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Gulpen"

This page has been accessed 1,986 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:37. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…