Grieën op Ameland

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE GRIEËN OP AMELAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : ? Amelander Grieën (1993 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen  : ?

I : 17 juli 1934
"Geschakeerd van zilver en sinopel in vier rijen, elke rij van vijf vakken en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

Het geschakeerde veld geeft aan dat het gebied vroeger zeer versnipperd was. Door ruilverkavelingen is daar een eind aan gekomen. Het schildhoofd geeft aan dat het een zeewerend waterschap is.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur :

Personal tools
Google AdSense