Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Grathem

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GRATHEM

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Heythuysen (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 31 mei 1873
"Een schild van lazuur, waarop een naar voren gekeerde bisschop, houdend in de regterhand een overdekte miskelk, in de linkerhand een bisschopsstaf, alles van goud; de bisschop is ter halverwege geplaatst achter een schild van zilver, gevierendeeld met 4 klimmende leeuwen van keel."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit de patroonheilige (Sint Severinus) en het wapen van Brederode. De schepenbank in Grathem werd gesticht door Margaretha van Brederode, vorstin-abdis van Thorn.


Literatuur : Sierksma, 1962

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Grathem"

This page has been accessed 1,714 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:37. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…