Grathem

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GRATHEM

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1991 Heythuysen (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

I : 31 mei 1873
"Een schild van lazuur, waarop een naar voren gekeerde bisschop, houdend in de regterhand een overdekte miskelk, in de linkerhand een bisschopsstaf, alles van goud; de bisschop is ter halverwege geplaatst achter een schild van zilver, gevierendeeld met 4 klimmende leeuwen van keel."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit de patroonheilige (Sint Severinus) en het wapen van Brederode. De schepenbank in Grathem werd gesticht door Margaretha van Brederode, vorstin-abdis van Thorn.


Literatuur : Sierksma, 1962

Personal tools
Google AdSense