Gouda

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GOUDA

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1870 Broek, Thuijl en 't Weegje (ged), Stein (ged., 1827 Vrijhoef en Kalverbroek), 1985 Gouderak (ged), Haastrecht (ged, 1845 Vliet, 1870 Stein (ged., 1827 Vrijhoef en Kalverbroek))

I : 24 juli 1816
"Van keel beladen met eenen pal van zilver en verzeld ter wederzijde van 3 zespuntige sterren van goud, staande in den zin van den pal. Het schild gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en omgeven van eene doornenkrans, voorts vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen en onder hetzelve het oude motto 'Per Aspera ad Astra'."

NB : de leeuwen zijn omziend

Wapen van Gouda

Oorsprong/verklaring

Het wapen met de sterren is afgeleid van het wapen van de familie Van der Goude. Leden van deze familie waren in de 14e eeuw schouten van de stad. Jan van de Goude (1375-1411) voerde als wapen in keel een dwarsbalk van zilver vergezeld van boven en van onder van drie sterren van goud. Het gemeentewapen lijkt dus een gespiegelde versie van het familiewapen.

Op het oudst bekende zegel, uit het eind der 14e eeuw, komt al een wapen voor met een paal. De paal is aan weerszijden vergezeld van een zespuntige ster. Er is ook een gedeeltelijke afdruk van een zegel uit 1321 bekend met eenzelfde voorstelling, maar het is niet zeker of het daar om een stadszegel gaat.

In de loop van de 15e eeuw verschijnt echter steeds een wapen met 6 sterren voor de stad. Pas in 1616 wordt ook het zegel aangepast en zijn er 6 sterren te zien. Ook wordt op dat zegel de doornenkrans toegevoegd. Waarschijnlijk gaat het hier oorspronkelijk om een randversiering van het zegel.

De spreuk komt niet eerder voor dan 1691 en wordt pas na 1750 standaard. De spreuk wordt toegeschreven aan Gerard Traudenius, de rector van de Latijnse school (1617). Het is dus onwaarschijnlijk dat hij de spreuk heeft toegevoegd.

In 1816 werd het wapen conform de zegels aangevraagd en de schildhouders werden toegevoegd.

Wapen van Gouda

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Gouda

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Gouda

Het wapen op de Markt 34 (bron)
Wapen van Gouda

Het wapen op de Spieringstraat (bron)
Wapen van Gouda

Het wapen op een heraldische tegel|}
Wapen van Gouda

Het wapen op een medaille uit 1964


Literatuur : Gelre, 1414; Geselschap, 1966


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.