Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Gorssel

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GORSSEL

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2005 Lochem
Toevoegingen : 1831 Dorth

I : 1 april 1853
"Van goud, beladen met eenen wachttoren van azuur."

Oorsprong/verklaring

Gorssel vroeg in 1853 een wapen aan, aangezien volgens een nieuwe wet het wapen op de burgemeestersketting moest worden geplaatst.

Voorgesteld werd een wapen van goud met een witte burcht. Deze burcht stelde het in 1340 als wachthuis gebouwde kasteeltje voor op de weg naar Deventer. De naam Gorssel zou afgeleid zijn van Coerslo, ofwel plaats waar een koer- of wachthuis stond. De Hoge Raad van Adel ging met het ontwerp akkoord, alleen werd de burcht weergegeven in blauw, aangezien zilver op goud onmogelijk is.

Historisch klopt de naam Coerslo echter niet. Al in 1253 wordt de plaats Gerstlo genoemd. Later verschijnen er nog zo'n 10 verschillende versies, maar nergens Coerslo. De wachttoren heeft wel bestaan en is in 1864 of daaromtrent afgebroken.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Een 19e eeuws lakzegel van de gemeente (foto Bauke Hüsken)


Literatuur : Petersen, 1982

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Gorssel"

This page has been accessed 1,878 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:37. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…