Goidschalxoord

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GOIDSCHALXOORD

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1855 Heinenoord (1984 Binnenmaas, Oud Beijerland)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Goidschalxoord was een Hoge Heerlijkheid, die zijn naam ontleende aan een van de eerste Heren: Goidschalck Oelm.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt het volgende wapen genoemd voor de heerlijkheid:
"In zilver een rode brak met een halsband van goud."

Waar dit wapen vandaan komt is verder niet bekend.

Jakob van der Eck noemt in 1628 een geheel ander wapen, zonder kleuren of enige beschrijving. De oorsprong is dan ook niet bekend:


Literatuur : Van Ollefen en Bakker, 1793; Gemeentegids Binnenmaas, 1994

Personal tools
Google AdSense