Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Goidschalxoord

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GOIDSCHALXOORD

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1855 Heinenoord (1984 Binnenmaas, Oud Beijerland)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Goidschalxoord was een Hoge Heerlijkheid, die zijn naam ontleende aan een van de eerste Heren: Goidschalck Oelm.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt het volgende wapen genoemd voor de heerlijkheid:
"In zilver een rode brak met een halsband van goud."

Waar dit wapen vandaan komt is verder niet bekend.

Jakob van der Eck noemt in 1628 een geheel ander wapen, zonder kleuren of enige beschrijving. De oorsprong is dan ook niet bekend:


Literatuur : Van Ollefen en Bakker, 1793; Gemeentegids Binnenmaas, 1994

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Goidschalxoord"

This page has been accessed 1,358 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:37. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…