Gestel en Blaarthem

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GESTEL EN BLAARTHEM

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1920 Eindhoven
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"Van lazuur beladen met H.Lambertus van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Gestel en Blaarthem

Oorsprong/verklaring

Gestel en Blaarthem hoorden beide tot de parochie Blaarthem, waarvan St. Lambertus de parochieheilige was. De kapel in Gestel was eerst gewijd aan de Onze Lieve Vrouw, maar later ook aan St. Lambertus. De schepenbank van Gestel omvatte tevens Stratum en Strijp, de zittingen werden dan ook in Strijp gehouden.

Bij de aanvraag in 1815 geeft de burgemeester aan dat Gestel altijd secretarieel onder Eindhoven geressorteerd had en dus geen wapen heeft. Hij stelt St. Lambertus voor. Het wapen werd in rijkskleuren verleend.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen aan te passen en te gebruiken als dorpswapen voor Gestel. Het voorstel was een gedeeld schild met boven een kruis en onder drie horens, afkomstig van het wapen van Cranendonk en tevens afkomstig uit het wapen van Eindhoven. Het kruis symboliseert St. Lambertus in de kleuren van Luik, waarvan hij bisschop was.

Wapen van Gestel" width="201" height="241


Literatuur : Schampers et al, 1996.

Personal tools
Google AdSense