Geestmerambacht

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GEESTMERAMBACHT

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1980 Groot Geestmerambacht (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen  : ?

I : 11 november 1969
"Gedeeld van goud en keel; over de delingslijn een zeilend koggeschip vergezeld in de beide bovenhoeken van een geopende burcht met drie kantelen, alles van het een in het ander, het schip op de achtersteven voerend een vierkante naar rechts wapperende gouden vlag met een omgewende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, de beide burchten met een opgetrokken vandeur van sabel; een schildhoofd van azuur met een gaande aanziende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Geestmerambacht

Oorsprong/verklaring

Het wapen symboliseert de strijd die in de middeleeuwen gedurende lange tijd is gevoerd tussen de graven van Holland en de West-Friezen en die zich voor een belangrijk deel afgespeeld heeft in het gebied dat tot de polder Geestmerambacht behoort.

Nadat verschillende graven tevergeefs getracht hadden de onderwerping af te dwingen door veldtochten tijdens strenge winters die het waterrijke gebied voor de legertjes tijdelijk toegankelijk maakten, heeft graaf Floris V zijn doel tenslotte bereikt door drie maatregelen te treffen. In de eerste plaats streed hij op de grote meren met een vloot van oorlogskoggen. Verder stichtte hij enige dwangburchten waarin permanent garnizoenen werden gelegerd en tenslotte ging hij over tot wegenaanleg, zodat ook (enig) verkeer te land mogelijk werd.

In het wapen is een symbool voor de strijd te water aangebracht in de vorm van een koggeschip met een vlag aan de achtersteven die de bekende Hollandse leeuw vertoont. In omgewende plaatsing, omdat de vlag naar voren waait en het wapendier bij een vlag naar de stok gewend is.

Het systeem van dwangburchten is verbeeld door de twee burchten boven naast het schip.De kleuren goud en rood zijn de kleuren van Holland.

In het schildhoofd is een der leeuwen uit het wapen van West-Friesland geplaatst om aan te geven dat het hier West-Fries gebied betreft.

Op een kaart uit de 18e eeuw wordt voor het Geestmer Ambagt een wapen vermeld van in zilver een zwarte adelaar, houdende in de rechtervoorpoot een zwaard. Het schild gedekt met een kroon van vijf parels. De betekenis van dit wapen is me niet bekend.


Literatuur : Nieuwe caarte van het Dijkgraafschap van West-Vriesland genaamt Geestmer-Ambagt, Schager en Niedorper Cogge. Door H. De Leth, Amsterdam (rond 1730); Bontekoe, 1970.Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.