Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Gapinge

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GAPINGE

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1857 Vrouwenpolder (1966 Veere)
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
"In rood een geharnast gapend mannenhoofd van natuurlijke kleur."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Gapinge

Oorsprong/verklaring

Het is waarschijnlijk een sprekend wapen. In de, ongedateerde, brief voor de aanvraag wordt verder geen achtergrond of verklaring gegeven.

In de Cronijk van Zeeland wordt hetzelfde wapen vermeld, gedekt door een kroon met 11 parels.


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Smallegange, 1693

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Gapinge"

This page has been accessed 1,347 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…