Gaasterlân-Sleat

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


GAASTERLÂN-SLEAT
(naamswijziging van Gaasterland-Sloten in 1985)

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Gaasterland, Hemelumer Oldeferd (ged), Sloten

I : 28 januari 1986
"In azuur een springende haas van keel, gaande over 5 korenaren van goud, waaiersgewijs komend uit een gebogen schildvoet, doorsneden van sinopel en goud, het goud beladen met een liggende sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Gaasterlân-Sleat

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verbetering van het wapen van Gaasterland, vermeerderd met de sleutel van Sloten.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Âldegea, Balk, Wikel ,


Literatuur :