Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Gaasterlân-Sleat

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


GAASTERLÂN-SLEAT
(naamswijziging van Gaasterland-Sloten in 1985)

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Gaasterland, Hemelumer Oldeferd (ged), Sloten

I : 28 januari 1986
"In azuur een springende haas van keel, gaande over 5 korenaren van goud, waaiersgewijs komend uit een gebogen schildvoet, doorsneden van sinopel en goud, het goud beladen met een liggende sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verbetering van het wapen van Gaasterland, vermeerderd met de sleutel van Sloten.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Âldegea, Balk, Wikel ,


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Gaasterl%C3%A2n-Sleat"

This page has been accessed 1,610 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…