Franeker

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

FRANEKER

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Franekeradeel
Toevoegingen  : -

I : 25 maart 1818
" Van lazuur beladen met een gouden klok. Het schild gedekt met een kroon en vastgehouden door 2 vrouwbeelden verbeeldende de godin Ceres, alles van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Oorsprong/verklaring :
De klok heeft een symbolische functie. De stad had ook wereldlijke macht buiten de poorten. Wanneer de klok geluid werd diende iedereen die buiten de poorten woonde zich ook naar de stad te begeven. De oorsprong van de godin is niet duidelijk.

Van de stad zijn 3 zegels bekend, het eerste uit 1313, waarop een keizer op zijn troon, half van voren, de rechterhand opgeheven; voor hem ter rechterzijde van het zegel 2 personen, blootshoofds met opgeheven hand, naar het lijkt onder de nissen. Het tweede zegel uit 1496 vertoont een klok evenals het derde zegel uit 1550. De klok is dus al ruim 500 jaar het symbool van de stad.Het wapen op het raadhuis

Het wapen op de Heerengracht 65 (bron)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Van den Bergh, 1878

Personal tools
Google AdSense