Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Franeker

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

FRANEKER

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Franekeradeel
Toevoegingen  : -

I : 25 maart 1818
" Van lazuur beladen met een gouden klok. Het schild gedekt met een kroon en vastgehouden door 2 vrouwbeelden verbeeldende de godin Ceres, alles van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Oorsprong/verklaring :
De klok heeft een symbolische functie. De stad had ook wereldlijke macht buiten de poorten. Wanneer de klok geluid werd diende iedereen die buiten de poorten woonde zich ook naar de stad te begeven. De oorsprong van de godin is niet duidelijk.

Van de stad zijn 3 zegels bekend, het eerste uit 1313, waarop een keizer op zijn troon, half van voren, de rechterhand opgeheven; voor hem ter rechterzijde van het zegel 2 personen, blootshoofds met opgeheven hand, naar het lijkt onder de nissen. Het tweede zegel uit 1496 vertoont een klok evenals het derde zegel uit 1550. De klok is dus al ruim 500 jaar het symbool van de stad.Het wapen op het raadhuis

Het wapen op de Heerengracht 65 (bron)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962; Van den Bergh, 1878

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Franeker"

This page has been accessed 2,691 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…