Fivelingo

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FIVELINGO

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1986 Eemszijlvest (2000 Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
Toevoegingen  : 1871 Dorpsterzijlvest

I : 18 maart 1960
"Gevierendeeld : I en IV in zilver een adelaar van keel, gebekt en gepoot van azuur; II en III in sinopel drie golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren. "

Wapen van Fivelingo

Oorsprong/verklaring

De adelaar is het oude wapen van het Fivelingo, een van de Groninger Landschappen. Het oudste zegel van Fivelingo, bekend van 1317, vertoonde twee heiligen, gezeten op een troon. Rond 1405 wed aan de voet van de heiligen een lelie aangebracht, die tussen 1415 en 1436 werd vervangen door een schild met een adelaar. Sindsdien fungeert de adelaar als het wapen van Fivelingo. De kleuren zijn bekend sinds 1781, als het wapen afgebeeld wordt op een kaart van Groningen.

Het gebied werd in de 17e eeuw bestuurd door het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen. Dat zijlvest voerde tot het midden der 17e eeuw een wapen met een harpij, het wapen van Oost-Friesland. Het gebied was toen in handen van de graven van Oost-Friesland. In de loop van de 17e eeuw veranderden de machtsverhoudingen en in 1676 verschijnt er een wapen voor het zijlvest met een gevierendeeld schild, in het eerste en vierde kwartier een rode, goud gekroonde harpij. In het tweede en derde kwartier drie golvende dwarsbalken. De harpij in de kleuren van het Fivelingo is een combinatie van beide symbolen. De drie dwarsbalken zijn de Drie Delfzijlen.

In het nieuwe waterschapswapen is de harpij vervangen door de meer historische adelaar.

Officieus heeft het waterschap nog enige tijd hetoude Fivelgoër wapen (met de adelaar, niet de harpij) gevoerd nadat het nieuwe wapen al was verleend.


Literatuur : Anoniem, Waterschap Fivelingo kreeg koninklijke goedkeuring op nieuw wapen. Nieuwe Damster 28 juni 1960.Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.