Finsterwolde

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


FINSTERWOLDE

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Beerta (1991 Reiderland, 2010 Oldambt)
Toevoegingen  : -

I : 8 maart 1870
" Van lazuur beladen met een klimmende ter regterzijde gekeerden leeuw van goud."

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van dit wapen is niet bekend. Bij de aanvraag in 1870 werd alleen vermeld dat het al van ouds gebruikt werd.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

The origin or meaning of these arms is not known. When the council applied for the arms in 1870, it was only mentioned that it has been used for a long time.


Literatuur : Sierksma, 1962; Visser en Buist, 1992

Personal tools
Google AdSense