Ferwerderadeel

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

FERWERDERADIEL (tot 1999 Ferwerderadeel)

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen  : 1816 Blija, Ferwerd, Hallum, Marrum

I : 25 maart 1818
" Een schild van lazuur beladen met 7 sterren van goud, paalsgewijze geplaatst 2, 3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon is een normale kroon van 3 bladeren en 2 parels en geen Friese grietenijkroon.

Wapen van Ferwerderadeel

Oorsprong/verklaring

De oorsprong is onbekend, maar het wapen komt al in de 14e eeuw voor.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bartlehiem (ged) en Hallum.


Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Sierksma, 1962