Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Est en Opijnen

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


EST EN OPIJNEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1978 Neerijnen
Toevoegingen : -

I : 27 december 1884
" Gevierendeeld; het eerste en vierde kwartier van zilver beladen met 2 gekanteelde balken van keel, vergezeld van eene barensteel van lazuur; het tweede en derde kwartier van keel beladen met 3 palen van vair, waarboven in goud een uitkomende leeuw van keel."

Oorsprong/verklaring

Het wapen lijkt een combinatie te zijn van de wapens van een lid van het geslacht Van Arkel en een van het geslacht de Cocq. Zie Arkel en Haaften.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Est_en_Opijnen"

This page has been accessed 1,989 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…