Esch

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


ESCH

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1996 Haaren
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" Van lazuur beladen met een boom van goud. Het schild rustende tegen Sint Willebrordus, mede van goud."

Wapen van Esch

Oorsprong/verklaring

Het wapen is sprekend en de heilige is de parochieheilige.

Van den Bergh noemt een zegel uit 1602, waarop een schild beladen met een boom, ter weerszijden gehouden door ??? en van achteren door een bisschop, houden de in de rechterhand een ??, in de linker een naar buiten gewende kromstaf.

Wapen van Esch

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Esch

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : VdBergh, 1878