Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Elst

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


ELST

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2001 Overbetuwe
Toevoegingen : 1818 Elden, Lent

I : 19 februari 1900
" Doorsneden : I gedeeld : a) in rood een kruis van zilver (bisdom Utrecht), b) in blauw een roodgetongde en genagelde dubbelstaartige leeuw van goud (graafschap Gelre), II in goud het attribuut der H.Werenfried, kerkpatroon van Elst, namelijk een zwarte boot, waarin een dakvormige doodskist van houtkleur, met een zwart kruis op de deksel, de boot rustend op een stromend water, golvend gedwarsbalkt van 5 stukken, beurtelings blauw en zilver."

Wapen van Elst

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Utrecht, van Gelre (waarbij de leeuw niet gekroond is !), en de kerkpatroon.

De H.Werenfridus zou rond 700 in deze streek, met name in Elst, gepredikt hebben. Hij stierf in 682 in Westervoort, waarna onenigheid ontstond tussen Elst en Westervoort over de plek, waar hij zou worden begraven. Tenslotte besloot men dit aan een hogere macht over te laten en plaatste de lijkkist op een stuurloos bootje op de Rijn. De overlevering wil dat de boot tegen de stroom in naar Elden dreef en daar bleef liggen. Om nu in Elst de juiste plaats te vinden, laadde men de kist op een kar waarvoor ossen liepen, die nog nooit onder het juk waren geweest. (Een andere versie spreekt van twee runderen, die hun blatende kalveren in een stal in Westervoort hadden staan). Deze liepen tenslotte nar de plaats, waar nu de NH kerk staat en waar de heilige ook begraven ligt. Ten tijde van de reformatie is het lijk gedeeltelijk verbrand en gedeeltelijk weggevoerd. Elst wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 726, maar er zijn restanten gevonden van een Romeinse tempel uit de eerste eeuw na Christus.

In 1816 had de burgemeester geen wapen gevraagd, enerzijds omdat er geen wapen bestond en er geen behoefte aan was, anderszijds omdat hij bang was dat de gemeente snel weer opgeheven zou worden.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Het wapen bij de stadsingang van Zülpich, Duitsland (Augustus 2013)

Literatuur : Gemeentegids Elst, 1993; Archief hoge Raad van Adel

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Elst"

This page has been accessed 2,428 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…