Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Elkerzee

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


ELKERZEE

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1961 Middenschouwen (1997 Schouwen-Duiveland)
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
" In zilver 2 golvende dwarsbalken van azuur."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie De Witte (van Elkerzee), bezitters van de heerlijkheid. Het wordt in ieder geval al sinds de 17e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd. Bij Smallegange komt het wapen als zodanig voor; op de wapenkaart van Verburcht zijn de kleuren echter omgewisseld.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Literatuur : Smallegange, 1696; Wapenkaart Verburcht, 1673.

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Elkerzee"

This page has been accessed 1,438 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:36. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…