Electra

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

ELECTRA

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1995 Noorderzijlvest
Toevoegingen  : -

I : 18 september 1969
"Gedeeld van goud en sabel, rechts gedruppeld van keel, links van goud en beladen met een klimmende wolf van het een in het ander, getongd en genageld van keel; een schildhoofd van keel met drie ringen van goud, waarvan het binnenste geschaakt van negen stukken sabel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Oorsprong/verklaring

Het waterschap bemaalde het gebied vooral met een groot dieselgemaal, genaamd de Waterwolf. Dit is aangegeven door de wolf op te nemen in het veld, vergezeld van waterdruppels.

Het veld is gedeeld in goud en zwart om de zand reps kleingrond aan te geven die in het gebied voorkomt. De rode kleur van de druppels is zuiver gekozen ter decoratie. Het schildhoofd geeft aan dat het waterschap een overkoepelend waterschap is met drie inliggende waterschappen, namelijk Hunsingo, Westerkwartier en Het Reitdiep.

De ringen symboliseren de drie afzonderlijke waterschappen met de verschillende percelen (weilanden) grond in hun gebied.


Literatuur : Bontekoe, 1969.

Personal tools
Google AdSense