Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Eem

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE EEM

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : 1989 Vallei en Eem (1992 Gelderse Vallei en Eem (1997 Vallei en Eem))
Toevoegingen  : 1973 Beoosten de Eem, Bewesten de Eem (1964 Drakenburg, de Drie Zielen en de Geeren, Eemnes (1863 Gecommiteerde Geëerfden van Eemnes (1820 Gecommiteerde Geëerfden van Eemnes Binnendijks, Gecommiteerde Geëerfden van Eemnes Buitendijks)), Polderbesturen onder Eemnes Binnen- en Buitendijks)), het Hogeland (1949 Coelhorst, de Drie Sluizen, de Malesluis (alle drie in 1862 ontstaan uit de Vereenigde Polderdirectiën van de Malesluis, de Coelhorstersluis en de Drie Sluizen)), de Melm (1970 Isselt-Middelwijk (1961 Isselt, Middelwijk), de Langeindsche Maten), de Pijnenburgergrift

I : 15 maart 1976
" Doorsneden van azuur en sinopel met over de doorsnijdingslijn een dwarsbalk van zilver, het sinopel beladen met twee kepers van sabel; een schildhoofd van keel met negen zespuntige sterren van zilver, geplaatst vier en vijf. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een variant op het wapen gevoerd door Beoosten de Eem en door de Bunschoter Veen- en Veldendijk.


Literatuur : Schutte, 1997

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Eem"

This page has been accessed 1,095 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:58. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…