Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Echt-Susteren

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


ECHT-SUSTEREN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2003 Echt, Susteren (1982 Nieuwstadt, Roosteren)

I : 3 maart 2005
" In keel een schuinkruis van zilver, vergezeld van twaalf herkruiste kruisjes van goud, in elke hoek drie; in een schildvoet van zilver een uitkomende tak met drie elzenproppen van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee vrouwen van natuurlijke kleur met lang golvend haar, afhangend over de bovenarmen, gekleed in een onderkleed van keel en een bovenkleed van azuur, gevoerd van zilver en geboord van goud, naar gotische stijl geplooid en afhangend over de schoenen van natuurlijke kleur, met een omrande gegolfde kap van zilver en op de buitenste hand met kaphandschoen van natuurlijke kleur een valk van hetzelfde, gebekt, geklauwd, gehalsband en gebeld van goud, met een gepluimde huif van zilver, de beide valken toegewend, gebonden met twee omlaag hangende langveters van keel, eindigende in knopen. "

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is een combinatie van de wapens van de beide opgeheven gemeenten. Uitgaande van het wapen van Susteren was het belangrijkste element daarin, de leeuw van het graafschap Gelre van vóór 1339, vervangen door het wapen van Echt.

Het verdwijnen van de vroegere Gelderse leeuw hoeft niet te worden betreurd. Een dergelijk algemeen symbool was al weinig kenmerkend voor de lokale situatie en voor de nieuwe gemeente zou het helemaal tot een anachronisme zijn geworden. Daarentegen blijven de elementen die wel uit het wapen van Susteren zijn overgenomen, te weten de elzenproppen en de schildhoudende “susteren”, door hun binding met de gemeente zelf, hun betekenis behouden.

De elzenproppen verwijzen naar de elzenbomen in het wapen van de in 1982 bij Susteren gevoegde gemeente Nieuwstadt, die oorspronkelijk Elsene heette. Deze zijn ontleend aan het zegel van de plaatselijke schepenbank en reeds sinds 1359 bekend. De zusters, vermoedelijk adellijke stiftdames, worden reeds aangetroffen op een zegel uit de 13de eeuw. De naam Susteren, een plaats waarvan de geschiedenis zeer ver teruggaat, schijnt overigens niet aan deze dames te zijn ontleend, maar aan een plaatselijke beek, de Sustra of Suestra.


Literatuur : -

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Echt-Susteren"

This page has been accessed 1,717 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:35. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…