Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Duurswold

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DUURSWOLD

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1986 Eemszijlvest (2000 Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
Toevoegingen  : 1871 Generaal Zijlvest der Drie Delfzijlen (ged.)

I : 13 juli 1959
"Gedeeld : I doorsneden; het bovenste van azuur, het onderste van zilver, met een schildvoet van sabel, waaruit oprijst een korenplant, van sinopel in het onderse, van goud in het bovenste; II in goud een ring van azuur, vergezeld van drie leliën van hetzelfde, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Oorsprong/verklaring

Ik heb geen informatie over de betekenis van dit wapen.


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Duurswold"

This page has been accessed 1,176 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:58. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…