Drie Ambachten

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE DRIE AMBACHTEN

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1999 Zeeuws Vlaanderen (2011 Scheldestromen)
Toevoegingen  : 1982 Axeler Ambacht, Verenigde Braakmanpolders, Hulster Ambacht, Het Vrije van Sluis

I : 4 oktober 1984
" "

Oorsprong/verklaring

Literatuur :

Personal tools
Google AdSense