Dordtsmonde

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens
Netherlands.gif

DORDTSMONDE

Provincie  : Zuid Holland

Arms (crest) of Dordtsmonde

Oorsprong/verklaring:
De heerlijkheid Dordtsmonde was een zogenaamde vroonheerlijkheid, dwz een heerlijkheid alleen bestaande uit rechten, maar niet uit land of een dorp. Dordtsmonde was waarschijnlijk ooit een echt dorp en heerlijkheid, maar daarover is niets echt bekend. Het zou zijn vergaan in de St. Elisabethsvloed van 1421. De heerlijke rechten werden daarna als visserijrechten en daarmee dus als vroonheerlijkheid, verpand. De Heer van Dordtsmonde had recht op een vijfde van alle opbrengsten van de gevangen zalm, elft en steur. Als oudste Heren van Dordtsmonde worden genoemd leden van het geslacht Bever, later Van Beveren van de 14e tot midden 17e eeuw. Later hebben nog diverse ander geslachten de heerlijke rechten gehad. De enige vermelding van het bovenstaande wapen komt uit het boek van Jakob van der Eyk uit 1628, zonder verdere verklaring.


Literatuur : Van der Eyk, 1629; Frijhoff et al., Geschiedenis van Dordrecht van 1572-1813, 1998.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.