Dongestroom

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE DONGESTROOM
Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen  : 1976 De Donge

I : 13 december 1976
"In goud een schildhoofd van krukkenvair, sabel en zilver; over alles heen een golvende paal van azuur, op het gouden veld aan weerszijden vergezeld van een kort afgesneden everskop van sabel, getongd van keel en met houwers van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Dongestroom

Oorsprong/verklaring

De Donge ontspringt in België en stroomt van zuid naar noord door Brabant om in de buurt van Geertruidenberg in de Bergsche Maas te vallen. Het overgrote deel van het stroomgebied wordt gevormd door lichte gronden, het noordelijkste deel is laagveen, waar turfwinning eertijds op vrij uitgebreide schaal heeft plaatsgevonden. Het dorp 's Gravenmoer, waar de secretarie is gevestigd, draagt nog de naam die daaraan herinnert. Dit werd in het wapen in beeld gebracht door het schild van goud te nemen (de zandgrond) met een schildhoofd van "krukkenvair". Dit "krukkenvair", zwart en wit gekleurd, is een van de vele "pelswerken" die in de heraldiek worden gebruikt. Het leek hier toepasselijk omdat bij de lage vervening rechthoekige gaten in het veen worden gegraven tot beneden de grondwaterspiegel, waarbij kuilen ontstaan die met water gevuld zijn. De uitgegraven specie wordt op het aangrenzende, onaangesneden veen geworpen om te drogen totdat er turf van kan worden gestoken. Het op deze wijze ontstane landschapsbeeld wordt benaderd door het zwart-witte krukkenvair.

De Donge werd als golvende blauwe "paal" van boven naar onder daar overheen aangebracht.

Om het geheel wat te verlevendigen werd aan weerskanten van die paal een everkop aangebracht als herinnering aan het feit dat in de tweede kwart der 18e eeuw een zodanige overlast van wilde zwijnen in het gebied werd ondervonden dat de regering door het uitloven van premies ( ƒ 12 voor een volwassen dier en ƒ 6 voor een big) de bestrijding moest helpen bevorderen.


Literatuur : http://www.dongestroom.nl/Web_ds/_private/Wapen.htmLink=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.