Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Dongestroom

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

DE DONGESTROOM
Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen  : 1976 De Donge

I : 13 december 1976
"In goud een schildhoofd van krukkenvair, sabel en zilver; over alles heen een golvende paal van azuur, op het gouden veld aan weerszijden vergezeld van een kort afgesneden everskop van sabel, getongd van keel en met houwers van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Oorsprong/verklaring

De Donge ontspringt in België en stroomt van zuid naar noord door Brabant om in de buurt van Geertruidenberg in de Bergsche Maas te vallen. Het overgrote deel van het stroomgebied wordt gevormd door lichte gronden, het noordelijkste deel is laagveen, waar turfwinning eertijds op vrij uitgebreide schaal heeft plaatsgevonden. Het dorp 's Gravenmoer, waar de secretarie is gevestigd, draagt nog de naam die daaraan herinnert. Dit werd in het wapen in beeld gebracht door het schild van goud te nemen (de zandgrond) met een schildhoofd van "krukkenvair". Dit "krukkenvair", zwart en wit gekleurd, is een van de vele "pelswerken" die in de heraldiek worden gebruikt. Het leek hier toepasselijk omdat bij de lage vervening rechthoekige gaten in het veen worden gegraven tot beneden de grondwaterspiegel, waarbij kuilen ontstaan die met water gevuld zijn. De uitgegraven specie wordt op het aangrenzende, onaangesneden veen geworpen om te drogen totdat er turf van kan worden gestoken. Het op deze wijze ontstane landschapsbeeld wordt benaderd door het zwart-witte krukkenvair.

De Donge werd als golvende blauwe "paal" van boven naar onder daar overheen aangebracht.

Om het geheel wat te verlevendigen werd aan weerskanten van die paal een everkop aangebracht als herinnering aan het feit dat in de tweede kwart der 18e eeuw een zodanige overlast van wilde zwijnen in het gebied werd ondervonden dat de regering door het uitloven van premies ( ƒ 12 voor een volwassen dier en ƒ 6 voor een big) de bestrijding moest helpen bevorderen.


Literatuur : http://www.dongestroom.nl/Web_ds/_private/Wapen.htm

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Dongestroom"

This page has been accessed 1,130 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:58. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…