Dongeradeel

From Heraldry of the World
Revision as of 08:20, 9 April 2018 by Knorrepoes (Talk | contribs) (Text replacement - "File:netherlands.gif" to "File:netherlands.jpg")

Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DONGERADEEL

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1984 Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel

I : 25 januari 1984
" In azuur een golvende keper van zilver, vergezeld boven van 2 sterren van goud, beneden van een omgekeerde wassenaar van zilver, een ster van goud omsluitend. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Dongeradeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit symbolen uit de wapens van de 3 opgeheven gemeenten. Tevens stellen de 2 schuinbalken de riviertjes de Paezens en de Ee voor, die in Dokkum samenkomen.

Van alle in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven, zie hier.

English summary :

The arms are a combination of elements from the arms of the former municipalities, Dokkum, Oostdongeradeel and Westdongeradeel. The two wavy bends symbolise the Ee and Paezens streams which merge in the city of Dokkum, the capital of the municipality.


Literatuur :

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.