Donge

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE DONGE

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1976 De Dongestroom (2004 Brabantse Delta)
Toevoegingen  : ?

I : 19 mei 1969
"In goud een schildhoofd van krukkenvair, sabel en zilver; over alles heen een golvende paal van azuur, op het gouden veld aan weerszijden vergezeld van een kort afgesneden everskop van sabel, getongd van keel en met houwers van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Dongestr.wat.jpg

Oorsprong/verklaring

De paal in het wapen symbolissert de Donge.

De Donge ontspringt in België en stroomt van zuid naar noord door Brabant. Het overgrote deel van het stroomgebied wordt gevormd door lichte gronden; het noordelijk deel is laagveen, waarin vroeger veel turf werd gewonnen. Dit is gesymboliseert door het gouden schild (zandgrond) en het krukkenvair (turfwinning). De twee zwijnskoppen herinneren aan het feit dat in de 18e eeuw wilde zwijnen een ware plaag in het gebied vormden en dat de overheid premies uitloofde voor het afschieten van de zwijnen ( f 12,- voor een volwassen dier en f 6,- voor een big).


Literatuur : Bontekoe, 1969