Domburg

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
.

DOMBURG

Provincie  :Zeeland
Opheffing  : 1997 Veere
Toevoegingen : 1816 Domburg-Binnen, Domburg-Buiten; 1966 Oostkapelle

I : 31 juli 1817
" Van lazuur beladen met een dubbele burgt van zilver. Het schild gedekt met een kroon met 5 fleurons, alles van goud."

II : 26 september 1969
" In azuur een geopende dubbele burcht met valdeur, van zilver, verlicht van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Domburg

Oorsprong/verklaring

Domburg verkreeg in 1223 stadsrechten van Graaf Floris IV van Holland. Of er toen ook een wapen werd aangenomen is niet bekend. De burcht in het wapen wordt wel sprekend verklaard; Domburg was Duinburcht. Het is echter maar de vraag of er ooit in Domburg een kasteel heeft gestaan. Opname van een burcht in het wapen zou ook alleen een symbool kunnen zijn van het bezitten van stadsrechten.

Het wapen is in de loop der tijden in wezen niet gewijzigd. Het is bekend sinds de 14e eeuw. In de loop der eeuwen wordt het wel regelmatig afgebeeld met een kroon of met één of meerdere schildhouders. Ook wat betreft de kleuren zijn er geen wijzigingen. Ook in de Nieuwe Cronijk van Zeeland van Smallegange wordt het als zodanig afgebeeld en beschreven.

Na de samenvoeging met Oostkapelle in 1966 werd besloten het oude wapen te continueren, zij het dat de beschrijving en de kroon werden aangepast. Het wapen van Domburg werd als stadswapen verkozen boven het wapen van de ambachtsheerlijkheid Oostkapelle.

Wapen van Domburg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Domburg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Domburg.tile.jpg

Het wapen op heraldische tegels
Domburg1.tile.jpg


Literatuur : De Man, 1901; Sierksma, 1962; Smallegange, 1693


Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.