De Vuursche

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

DE VUURSCHE

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : 1857 Baarn
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Aan de gelijknamige ambachtsheerlijkheid werd op 25 juli 1822 het volgende wapen verleend, dat tevens door de gemeente werd gebruikt:
"In azuur St.Jan dragende een kruisstaf, waaraan een vaantje en hebbende aan zijn voeten een lam, alles van goud."

Vuursche.jpg


Literatuur :