De Tynje

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif

DE TYNJE - TIJNJE

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Gemeente  : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Schuin doorsneden van zilver en sinopel, beladen met zeven linkerschuinbalken van het een in het ander; aan de bovenzijde van de delingslijn een dwarsbalk van keel, waarop vier punten van hetzelfde. Wapenspreuk: In doarp riist ut 'e puollen van groene hoofdletters op een wit lint."

Wapen van De Tynje

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het schild stelt de omgeving van het dorp voor; de zogenaamde petgaten met daartussen stukken grond waarop de turf te drogen werd gelegd. De rode balk geeft de vorm en de ligging van het dorp aan.


Powered by Onecom.jpg

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.