Contributie Zeedijken van Westdongeradeel

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE CONTRIBUTIE ZEEDIJKEN VAN WESTDONGERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1963 Eastergoa's Sédiken (1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân)))
Toevoegingen  : ?

I : 17 juli 1934
"In sinopel een golvende schuinbalk van zilver en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Contributie Zeedijken van Westdongeradeel

Oorsprong/verklaring

De balk is afkomstig uit het wapen van Westdongeradeel, het schildhoofd is het symbool voor een zeewerend waterschap.


Literatuur :