Bussum

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BUSSUM

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 24 december 1896
" In azuur 5 schuinkruiselings gerangschikte boekweitkorrels van goud, waarvan de 4 in de schildhoeken geplaatste met de uiteinden naar het schildhart, de eene in het hart geplaatste met het uiteinde naar de schildpunt gericht."

Oorsprong/verklaring

De gemeente had het wapen aangevraagd met een vijfbladerige kroon. De Hoge Raad van Adel vroeg om (historische) gegevens over het wapen en met name waarom de gemeente een kroon wilde voeren. De gemeente kon echter geen historische gegevens overleggen. Bij Van Ollefen en Bakker werd voor Bussum geen eigen wapen genoemd. De gemeente had in 1814/5 ook geen aanvraag gedaan en het is dan ook waarschijnlijk dat de gemeente toendertijd geen wapen voerde. Van der Aa noemt echter wel een wapen met 5 boekweitkorrels. Het kan dus ontstaan zijn in het begin van de 19e eeuw. Bij gebrek aan historisch materiaal is het wapen zonder kroon verleend.

Overigens bestaat het verhaal dat het wapen gebaseerd is op het wapen van Hilversum, waarboven de Bussumers zich verheven voelden en dus een extra boekweitkorrel toevoegden.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Het wapen op heraldische tegels


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Van der aa, 1832 ev; Van Ollefen en Bakker, 1793.

Personal tools
Google AdSense