Buren (polderdistrict)

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

BUREN (Polderdistrict)

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1954 Lek en Linge (1983 Tieler- en Culemborgerwaarden (2002 Rivierenland))
Toevoegingen  : 1838 Gecommitteerden 's Lands van Buren

I : 7 oktober 1818
"In keel een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van zilver."

Wapen van Buren (polderdistrict)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan dat van het Graafschap en de stad Buren.


Literatuur : -