Bunnik

From Heraldry of the World

Jump to: navigation, search
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BUNNIK

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1857 Rhijnauwen, 1964 Odijk, Werkhoven

I : 11 februari 1913
" In goud een stappende haan van keel en een uitgetande zoom van sabel."

II : 26 september 1969
" Gevierendeeld : I in goud een haan van keel, II in keel een zeilschip van zilver, bemand met een St.Nicolaas van natuurlijke kleur, gekleed van goud en 3 matrozen van natuurlijke kleur, gekleed van azuur, III in keel 3 lelies van goud, IV in azuur een steigerend paard van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en gehouden rechts door een omziende adelaar van sabel, met geopende naar beneden gerichte vlucht, gebekt en gepoot van goud, getongd en genageld van keel; links door een omziende leeuw van goud, getongd en genageld van keel. Het geheel geplaatst op een wit voetstuk."

Oorsprong/verklaring :
In 1913 werd als eerste verzoek een wapen met de lelies van het wapen van het in de gemeente gelegen fort Rhijnauwen aangevraagd. Dit wapen werd afgewezen en de burgemeester zond toen het wapen met de haan in als symbool van waakzaamheid, met een zoom die zou herinneren aan de forten Rhijnauwen en Vechten. De haan is echter afkomstig van het oude heerlijkheidswapen van Amelisweerd


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In het nieuwe wapen is de haan gecombineerd met het niet officiële wapen van Odijk (II) en het wapen van Werkhoven (IV). De lelies slaan weer op Rhijnauwen. De beide schildhouders zijn ontleend aan de wapens Nassau-Odijk en Nassau-Beverweerd.


Literatuur : Schutte, 1976

Personal tools
Google AdSense