Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Bunnik

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BUNNIK

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1857 Rhijnauwen, 1964 Odijk, Werkhoven

I : 11 februari 1913
" In goud een stappende haan van keel en een uitgetande zoom van sabel."

II : 26 september 1969
" Gevierendeeld : I in goud een haan van keel, II in keel een zeilschip van zilver, bemand met een St.Nicolaas van natuurlijke kleur, gekleed van goud en 3 matrozen van natuurlijke kleur, gekleed van azuur, III in keel 3 lelies van goud, IV in azuur een steigerend paard van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en gehouden rechts door een omziende adelaar van sabel, met geopende naar beneden gerichte vlucht, gebekt en gepoot van goud, getongd en genageld van keel; links door een omziende leeuw van goud, getongd en genageld van keel. Het geheel geplaatst op een wit voetstuk."

Oorsprong/verklaring :
In 1913 werd als eerste verzoek een wapen met de lelies van het wapen van het in de gemeente gelegen fort Rhijnauwen aangevraagd. Dit wapen werd afgewezen en de burgemeester zond toen het wapen met de haan in als symbool van waakzaamheid, met een zoom die zou herinneren aan de forten Rhijnauwen en Vechten. De haan is echter afkomstig van het oude heerlijkheidswapen van Amelisweerd


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In het nieuwe wapen is de haan gecombineerd met het niet officiële wapen van Odijk (II) en het wapen van Werkhoven (IV). De lelies slaan weer op Rhijnauwen. De beide schildhouders zijn ontleend aan de wapens Nassau-Odijk en Nassau-Beverweerd.


Literatuur : Schutte, 1976

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bunnik"

This page has been accessed 2,293 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:32. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…