Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Broek op Langendijk

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BROEK OP LANGENDIJK

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1941 Langedijk
Toevoegingen : -

I : 15 juli 1818
" Zijnde een schild, waarop een zeilend scheepje in deszelfs natuurlijke kleur"

NB : het schild is van zilver.

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van dit wapen is niet bekend.


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur :

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Broek_op_Langendijk"

This page has been accessed 1,886 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:31. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…