Breust

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.


Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BREUST

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1828 Eijsden (2011 Eijsden-Margraten)
Toevoegingen : -

De gemeente heeft nooit een eigen wapen gevoerd. Breust was een Luiks bezit en werd in 965 gegeven aan het kapittel van Sint Maarten in Luik. De heerlijkheid was een vrije rijksheerlijkheid met zgn hoge jurisdictie. De heerlijkheden Eysden en Breust waren zodanig met elkaar vervlochten dat er geen grens aanwijsbaar was tussen de beide heerlijkheden, alleen een gemeenschappelijke buitengrens. Het gezamenlijke grondgebied werd in 1828, samen met Oost, gesplitst in de gemeenten Eysden en Sint Geertruid.

De heerlijkheid Breust voerde altijd (sinds 14e eeuw) zegels met een afbeelding van Sint Maarten te paard, zijn mantel doorsnijdend. Dit zegel sloeg zowel op de bezitter als op de plaatselijke parochieheilige.

In het nieuwe wapen van Eysden beeldt de gebogen doorgesneden mantel uit als symbool voor Breust.


Literatuur : v.Hall, 1984

Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.