Bredevoort

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


BREDEVOORT

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1818 Aalten
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 20 augustus 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte, maar vroeg de de Hoge Raad van Adel met een voorstel te komen. Dit is echter nooit gebeurd.


Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel .