Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Brandwijk

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BRANDWIJK

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1986 Graafstroom (2013 Molenwaard)
Toevoegingen : -

I : 24 december 1817
" Parti, het eerste van sabel beladen met 6 bezans van zilver, geplaatst 3, 2 en 1; het tweede mede van sabel beladen met 2 harte hoornen, staande en pal, verzeld en chef en en pointe van 1 bezan, alles van zilver."


Oorsprong/verklaring

De oorsprong en de betekenis van het wapen is niet bekend. Het wordt al in de 18e eeuw genoemd in het manuscript Beelaerts van Blokland, alleen worden de penningen in dat manuscript in goud weergegeven.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : Beelaerts van Blokland, 17??

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Brandwijk"

This page has been accessed 2,100 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:31. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…