Brabantse Delta

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

BRABANTSE DELTA

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen  : 2004 Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Scheldekwartier, West-Brabant

I : 16 juni 2004
"Doorsneden door een golvende dwarsbalk van azuur, golvend gezoomd van zilver; I gedeeld; a in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b in goud een jachthoorn van azuur, geopend, gemond en gesnoerd van keel, beslagen van zilver; II in keel drie schuinkruisjes van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. "

Brabdelta.wat.jpg

Oorsprong/verklaring :
Van de veelheid aan beschikbare elementen zijn de historisch belangrijkste gehandhaafd. De leeuw van Brabant spreekt voor zich, de jachthoorn van Oranje symboliseert de verdiensten van dit geslacht voor de inpolderingen binnen het gebied en de schuinkruisjes van Breda, die in drie van de vijf opgeheven wapens voorkomen, representeren de voormalige baronie van Breda en het markiezaat van Bergen op Zoom. De golvende dwarsbalk symboliseert uiteraard het waterbeheer, terwijl de in de eerste plaats om heraldische redenen toegevoegde zoom tevens verwijst naar het feit dat het waterschap, zoals in de naam tot uitdrukking gebracht, het karakter van een delta bezit.


Literatuur : -