Bovenmark

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE BOVEN-MARK

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1995 Mark en Weerijs
Toevoegingen  : -

I : 17 december 1968
"Doorsneden ; I gedeeld: 1 in keel drie schuinkruisjes van zilver; 2 in zilver een uitgeschulpt kruis van azuur; II in tegenhermelijn een versmalde geënte dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Bovenmark

Oorsprong/verklaring

De drie kruisjes zijn het wapen van de Baronie van Breda, waarin het waterschap ligt. Het tweede kwartier is afgeleid van het wapen van de familie Van den Biesen. Mr. J.W. van den Biesen, lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant had een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het waterschap in 1879.

De onderste schildhelft symboliseert de Boven-Mark die zich door een hoogveen landschap kronkelt.


Literatuur : Bontekoe, 1969. Ham, W. A. van. : Het wapen van het nieuwe waterschap Mark en Weerijs. Nederlandsche Leeuw 113(1996)217-218.