Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Boven Tjonger-Grootdiep

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens

BOVEN TJONGER-GROOTDIEP

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1971 Tjongercompagnonsvaarten (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 3 juni 1949
"In zilver een gaffel van azuur, ter rechterzijde van de steel vergezeld van drie klaverbladen van sinopel, geplaatst 2 en 1, ter linkerzijde van een aanziende ramskop van keel, gehoornd van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Oorsprong/verklaring

De gaffel symboliseert het samenkomen van de Boven Tjonger en het Grootdiep. De klaverbladeren symboliseren de rijke grond, de ramskop de schapenhouderij. In eerste instantie had het waterschap een andere ontwerp voorgesteld. De gaffel was beladen met 4 waterleliebladeren (voor Friesland), en in het schildhoofd was op een groene grond een rode omgewende griffioen geplaatst (voor de gemeente Ooststellingwerf), met een bal tussen de voorpoten.

Dit zeer overladen wapen werd door de Hoge Raad van Adel afgekeurd en vervangen door een voorstel met boven de griffioen en onder drie klaverbladen.

Het waterschap hield echter vast aan het oorspronkelijke idee en ging uiteindelijk akkoord met een vereenvoudigde versie.


Literatuur : Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/64

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Boven_Tjonger-Grootdiep"

This page has been accessed 1,214 times. This page was last modified on 4 March 2015, at 11:57. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…