Boven Tjonger-Grootdiep

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
.
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse wapens / Nederlandse heraldiek
.
Netherlands.jpg

Netherlands heraldry portal
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOVEN TJONGER-GROOTDIEP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1971 Tjongercompagnonsvaarten (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : -

I : 3 juni 1949
"In zilver een gaffel van azuur, ter rechterzijde van de steel vergezeld van drie klaverbladen van sinopel, geplaatst 2 en 1, ter linkerzijde van een aanziende ramskop van keel, gehoornd van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Boven Tjonger-Grootdiep

Oorsprong/verklaring

De gaffel symboliseert het samenkomen van de Boven Tjonger en het Grootdiep. De klaverbladeren symboliseren de rijke grond, de ramskop de schapenhouderij. In eerste instantie had het waterschap een andere ontwerp voorgesteld. De gaffel was beladen met 4 waterleliebladeren (voor Friesland), en in het schildhoofd was op een groene grond een rode omgewende griffioen geplaatst (voor de gemeente Ooststellingwerf), met een bal tussen de voorpoten.

Dit zeer overladen wapen werd door de Hoge Raad van Adel afgekeurd en vervangen door een voorstel met boven de griffioen en onder drie klaverbladen.

Het waterschap hield echter vast aan het oorspronkelijke idee en ging uiteindelijk akkoord met een vereenvoudigde versie.


Literatuur : Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/64Link=Netherlands


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.
All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.