Borgharen

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BORGHAREN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1970 Maastricht
Toevoegingen : -

I : 19 juli 1890
" In lazuur de H.Martinus met gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in wapenrok, mantel en beenstukken van zilver en voorts met helm en nimbus van zilver, houdende in de rechterhand een zwaard van zilver, gezeten op een paard van sabel, met hoofdstel, teugels, dekriemen en hoeven van zilver; naast het paard loopt een naakte bedelaar, met een gordel van sabel om de lendenen; alles geplaatst op een terras van sinopel, op welks voorgrond een schuinsrechts gericht schildje geplaatst is, zijnde van zilver beladen met 4 dwarsbalken van keel."

Wapen van Borgharen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de patroonheilige en het wapen van de familie van Haren.

De heerlijkheid Borgharen is bekend sinds 1178. Tot 1380 was het een vrije heerlijkheid, in 1380 kwam het onder Brabant, in 1650 onder Valkenburg. Heren uit 6 geslachten zijn bekend, de oudste Haren. De kerk was gewijd aan de H.Martinus.

Op een zegel uit 1448-1566 staat de H.Martinus naar rechts gewend met naast zich de bedelaar. Na 1566 is er een nieuw zegel met dezelfde voorstelling. In het wapen is het familiewapen haren toegevoegd.

Borgharenz1.jpg

Oud zegel van de gemeente (jaar onbekend)


Literatuur : Sierksma, 1962; Eversen en Meulleneers, 1900


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.