Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Bokhoven

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BOKHOVEN

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1922 Engelen (1971 's Hertogenbosch)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" Zijnde van lazuur, beladen met een bok van goud, gaande over een terras van hetzelfde."

Oorsprong/verklaring :
Bokhoven was een vrije heerlijkheid, vanaf 1499 een baronie en vanaf 1640 een graafschap. De heerlijkheid, en later ook het graafschap, was een leen van de bisschop van Luik. Pas in 1805 werd het gebied bij Brabant gevoegd.

Alle bekende zegels van Bokhoven, waarvan de oudste afdruk dateert uit 1438, vertonen een bok, een duidelijk sprekend symbool. De kleuren zijn niet bekend, dus werd het wapen in 1817 verleend in de rijkskleuren.


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende wapen voor als dorpswapen:
In goud een bok van keel.
In dit wapen zijn de kleuren vervangen door de kleuren van het bisdom Luik.
Dit wapen is echter nooit als dorpswapen uitgevoerd. Op 18 maart 1999 heeft de raad van 's Hertogenbosch besloten het oude gemeentewapen als dorpswapen in te stellen.


Literatuur : vdBergh, 1878, tekening verkregen van Frans Lucas (frans.lucas@tip.nl)

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bokhoven"

This page has been accessed 2,539 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:30. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…