Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Bisdom Breda

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens

BISDOM BREDA

I : 8 juni 1993
" In keel een lelie, vergezeld van drie schuinkruisjes, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijde van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden. "

Oorsprong/verklaring

Het wapen combineert de kruisjes uit het wapen van de stad Breda, met de lelie, het symbool van de H. Maria, de patroonheilige van het bisdom.

Wapens van bischoppen


Literatuur : Daae, 1995

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bisdom_Breda"

This page has been accessed 2,656 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:30. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…