Bisdom 's Hertogenbosch

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BISDOM 'S HERTOGENBOSCH

I : 11 april 2001
"In goud een arend met geopende, naar boven gerichte vlucht, houdende een inktkoker in de snavel, alles van sabel. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijden van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild, schuingekruist, een gouden kromstaf, de krulnaar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden."

Wapen van Bisdom 's Hertogenbosch

Oorsprong/verklaring

Het wapen vertoont een adelaar, symbol van Sint Johannes de Evangelist, patroonheilige van het bisdom. Het wapen werd al gevoerd in 1561 bij de oprichting van het bisdom, en oa in 1721 nog genoemd, zij het gedekt met een bisschopshoed en niet met de nu meer gebruikelijke ornamenten. Hoewel nooit officieel geregistreerd, werd het wapen na het herstel van het bisdom in 1853 tot 2001 wel uitgebreid gebruikt.


Literatuur : Daae, 2000.


Help maintaining Heraldry of the World !

Heraldry of the World is a private site, which is on-line since 1996. It is a hobby, which takes much time and money (books, hosting etc etc). If you would like to support this site, donations are very welcome ! You can support the site by donating items (stickers, papers, books, pdf, images and other items) or financially using the PayPal button below.

All donations send to this specific PayPal address will be used for acquiring books or other items for the site and not for private use.