Heraldry of the WorldMain Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in


Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Biervliet

From Heraldry of the World

Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens


BIERVLIET

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1970 Oostburg (2003 Sluis), Terneuzen, Sas van Gent (2003 Terneuzen)
Toevoegingen : -

I : 6 november 1858
" Parti, het regterdeel van keel met een kruis van goud, vergezeld van 5 penningen van zilver in elk canton, het linkerdeel van sabel met eenen leeuw van zilver, getongd en geklaauwd van goud."

Oorsprong/verklaring :
Biervliet verkreeg in 1183 stadsrechten van Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Het oudste zegel vertoont echter alleen een kogge, geen wapens of banieren.


Het zegel van Biervliet rond 1300. (Uit Ewe, 1972)


Hoe het wapen is ontstaan is niet bekend. Het is in ieder geval al bekend sinds 1657, het komt voor op een afdruk van het stadszegel in dat jaar. De 5 penningen en het kruis zouden een vervorming kunnen zijn van een Byzantijns kruis, omdat het wapen waarschijnlijk een herinnering is aan graaf Boudewijn VIII van Vlaanderen. Tijdens de 4e kruistocht en de inneming van Constantinopel zouden de Biervlietenaren als eerste de banier van Vlaanderen op de muren hebben geplant.

Jacob Cats schreef er het volgende gedicht over :

Een schild dat weerdig is om eeuwiglijk te leven,
Is om zo vromen daad aan Biervliet gegeven,
Ei, ziet, 4 Grieksche Beeën omtrent een bloeiig kruis,
Droeg dit manhaftig volk haar tot een wapen thuis.

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910


Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Enveloppe uitgegeven op 31-3-1970, de laatste dag van het bestaan van de gemeente


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Wesseling, 1966

Retrieved from "http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Biervliet"

This page has been accessed 2,245 times. This page was last modified on 25 January 2015, at 08:29. . © since 1996, Heraldry of the World, Ralf Hartemink
Flag Counter


Find

Browse
Select country
Religious heraldry
Educational heraldry
Mottoes
Literature
Random page
Page of the Month
Edit
View source
Editing help
This page
Discuss this page
New section
Printable version
Context
Page history
What links here
Related changes
My pages
Log in / create account
Special pages
New pages
File list
Statistics
More…