Bierum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


BIERUM

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Delfzijl
Toevoegingen : -

I : 20 mei 1892
" Van zilver beladen met eene kerktoren van keel met laag zadeldak (Groninger vorm), verrijzende uit 3 golvende dwarsbalken van lazuur. Het schild gedekt met eene kroon van goud."

Bierum.gif


Oorsprong/verklaring

Het wapen verzinnebeelde de ligging aan zee. Het geheel was in feite een voorstelling van de plaats gezien vanuit zee. De burgemeester omschreef de kerk als een bekend baken uit de zee. De oorspronkelijke aanvraag was het schild doorsneden, de onderste schildhelft van sinopel, beladen met 3 zilveren golvende dwarsbalken, zodat de toren als vanuit zee gezien, achter de dijk leek op te rijzen.

De Hoge Raad van Adel wilde de balken echter van azuur, meer een symbool voor de zee, en stelde twee mogelijke varianten voor; als eerste het oorspronkelijke wapen met de balken van azuur en als tweede het aleter gemeentewapen. De gemeente koos vervolgens voor de laatste variant. Het wapen is gedeeltelijk overgenomen in het wapen van Delfzijl.

Bierum.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur : de Boo, 1993; Archief Hoge Raad van Adel (brievenboek 1891)